Tiết mục nhảy nhạc “I’m the best”

0

TIẾT MỤC NHẢY
Nhạc bài: I’M THE BEST
Biên đạo: cô Nga
Do các bé lớp Hoa cơ sở 2 biểu diễn hết sức sôi động.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.