Mừng sinh nhật tháng 5

0

Những cánh hoa mỏng manh
Đã hồng tươi sắc nắng.
Cô và mẹ yêu lắm
Nâng niu những ánh hồng.
Để mỗi mùa hè trông 
lung linh chùm hoa lửa.

sinh-nhat-thang5 (1) sinh-nhat-thang5 (2) sinh-nhat-thang5 (3) sinh-nhat-thang5 (4) sinh-nhat-thang5 (5) sinh-nhat-thang5 (6) sinh-nhat-thang5 (7) sinh-nhat-thang5 (8) sinh-nhat-thang5 (9) sinh-nhat-thang5 (10) sinh-nhat-thang5 (11)

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.