9 điều phụ huynh nên nói với trẻ mỗi ngày

0

Khi đón trẻ đi học về, bạn nên hỏi “Hôm nay có chuyện gì vui không con?” và lắng nghe những câu chuyện vụn vặt của trẻ.

ShowTopicSubImage (1) ShowTopicSubImage (2) ShowTopicSubImage (3) ShowTopicSubImage (4) ShowTopicSubImage (5) ShowTopicSubImage (6) ShowTopicSubImage (7) ShowTopicSubImage (8) ShowTopicSubImage9 điều phụ huynh nên nói với trẻ mỗi ngày

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.